Back to top

Játékszabályzat

Az Storck – A „Tőlem, nekem!” online nyereményjáték hivatalos játékszabályzata

A nyereményjáték megnevezése: „Tőlem, nekem!” (a továbbiakban „Játék”)

A Játék szervezője: Storck Hungária Kft. (Továbbiakban: Szervező), 1062 Budapest, Aradi u. 8-10. (a továbbiakban „Szervező”)

A Szervező megbízottja: Popart Reklámügynökség Kft. (Továbbiakban: , 1026 Budapest, Riadó utca 7. (a továbbiakban „Megbízott”)

1. A Játékban résztvevők köre

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag devizabelföldi, cselekvőképes, 18. életévét betöltött, a 14. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, természetes személyek vehetnek részt.

2. A Játék időtartama

A Játék 2017. október 02. napjának 00:00 percétől 2017. november 12. napjának 23:59 percéig tart. A 2017. október 02. 00:00 óra előtt, illetve 2017. november 12. 23:59 után beérkezett pályázatokat a szervező nem fogadja el érvényes pályázatként. A játékban kizárólag az itt jelzett időszakban beérkező pályázatok vesznek részt.

3. A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és az adott Játék időtartama alatt ellátogat a Játék weboldalára (www.mercinyeremenyjatek.hu vagy www.merci.hu), részt vehet a Játékban. A Játékos két módon vehet részt a játékban:

1. A Játékosnak a Játék weboldalán keresztül lehetősége van egy „Nyerő tippet” kibontani, mely tevékenység előzetes email cím megadásához kötött. Az adott napon az előre kisorsolt nyerő időpontban „nyitó” Játékosok között Szervező naponta 1 fő nyertest hirdet, ezen előzetesen, közjegyző jelenlétében sorsolt nyerő időpontok alapján. Egy nap egy Játékos, csak egyszer jogosult „Nyerő tipp” – et bontani.

A napi nyertes Játékos nyereménye a Játékszabályzat 4. pontjában kerül részletezésre. Az „Nyerő tipp” játékban a nyertességről azonnali üzenetben értesítjük a nyertest.

2. A Játékos legalább egy alkalommal, egy tranzakción belül vásárol legalább 1, azaz egy db, bármilyen, 100/112g-os merci táblás csokoládét és igazolja a vásárlást azzal, hogy:

-  a www.mercinyeremenyjatek.hu weboldalon (”Weboldal”), megadja a teljes – hatósági igazolvánnyal igazolható - nevét, lakcímét, e-mail címét, telefonszámát, a vásárlást igazoló Blokkon** (továbbiakban: „blokk”) (amely blokk tartalmazza a megvásárolt termék(ek) megnevezését, vagy amennyiben a blokkon az árucikkek „gyűjtő”-ként szerepelnek, úgy a jelen játékszabályzatban foglaltak szerint tud részt venni) található AP kódot.

-  Az AP-kód az „AP” betűjelek után található karakterből álló kód, amely mindig egy „A” betűből + 8 számjegyből áll, amely 8 számjegyből magyarországi SPAR és INTERSPAR üzletek esetén az első három minden esetben 031. (AP-kód minta: A03112345.)

-  A nyereményjáték felületére már csak az „AP” betűjelek utáni karaktereket szükséges feltölteni: „A” betű és 8 db számjegy vagy betű nélkül 9 db számjegy.

-  Számla esetén az AP kód helyett a számla sorszámát (METRO áruház esetén a „számlaszám” megjelölésű, 19 karakteres kód),

-  Valamint meg kell adni a vásárlás pontos dátumát (hónap, nap) és idejét (óra, perc)

-  A nyereményjátékban csak a nyitva tartási időben lebonyolított vásárlások blokkjaival lehet játszani. Az áruházak nyitva tartási ideje eltérő lehet.

Ezzel egyúttal elfogadja a jelen leírásban (”Leírás”) foglalt valamennyi rendelkezést. (továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

Kizárólag a Játék időtartama alatt vásárolt promóciós termékek blokkjával lehet pályázni a nyereményekért, a Játék időtartama előtt vagy után történt termék vásárlások blokkjait a Szervező nem fogadja el. A Szervező azokat a vásárlást igazoló blokkokat/számlákat fogadja el a pályázatok érvényességének bizonyítására, amelyeken a játékban résztvevő termék – márkanevet is tartalmazó – megnevezése, illetve AP-kód/számla sorszáma is szerepel. A játékos jogosult a játékban való részvételre olyan blokkal is, amelyen az árucikkek "gyűjtő"- ként szerepelnek azzal a kikötéssel, hogy gyűjtő blokk esetén (ahol a termék megnevezése a blokkon nem szerepel) írassa a pénztárossal a megfelelő tétel mellé a merci termék nevét, értékét és pecsételtesse le a az üzlet pecsétjével és a pénztáros aláírásával igazolja a promóciós termék megvásárlását, vagy kérjen az eladótól egy tételes számlát (ÁFÁ-s számlát) és a számla sorszámával regisztráljon. A vásárlásnak a részt vevő áruházak nyitva tartási idejében kell történnie, az áruházak nyitvatartási ideje eltérő lehet.

 - A Játékos kizárólag saját e-mail címével jogosult részt venni a játékban. A játék során regisztrált e-mail címek tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.

Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is részt vehet a Játékban, és egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt többször is lehet Nyertes.

4. A nyeremény, sorsolás
 

NAPI NYEREMÉNYEK:

A Játék teljes időtartama alatt Szervező összesen 42 db napi ajándékot sorsol ki a Játék oldalán keresztül „Nyerő tipp” – et kibontók között. A napi ajándék:

- 1 db merci táblás csoki kollekció. Tartalma: 7 doboz 100/112g-os merci táblás csokoládé válogatás: Tejcsokoládés, Kávés-tejszínes, Mogyorókrémes, Mandulás – mogyorós, Étcsokoládé 72%, Marcipános, Bourbon vaníliás

Minden napi sorsoláson az adott napon 00:00 és 23:59 között beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

A napi ajándékok közjegyző jelenlétében, előzetes kisorsolt nyerő időpontok alapján kerülnek kisorsolásra. A Nyertesek neve a Játék weboldalán lesz megtekinthető az adott napot követő, 1 munkanapon belül.

A napi nyeremények időpontjának sorsolásának helyszíne: 1026, Budapest, Riadó utca 7. Időpontja: 2017.09.20. 15:00.

A sorsolás nem nyilvános.

HETI NYEREMÉNYEK:

A Játék teljes időtartama alatt Szervező összesen 6 db heti ajándékot sorsol ki, nyerő időpontok alapján, az AP-kódot feltöltők között.

A heti ajándék:
- 20 000 Ft értékű Douglas, vaníliás ajándékcsomag.

A csomag tartalma: 1 db Douglas Les Delices Illatgyertya, 1 db Douglas Les Delices tusfürdő hab, 1 db Douglas Les Delices testpermet, 1db Douglas Les Delices testápoló, 1 db Douglas Les Delices testradír, 1 db Douglas Les Delices kézkrém, 1 db Douglas Les Delices ajakbalzsam, 3 db Douglas Les Delices fürdő kristály, 1db Douglas Les Delices szappan.

A napi ajándékok közjegyző jelenlétében, előzetes kisorsolt nyerő időpontok alapján kerülnek kisorsolásra.

Minden játékhéten az adott hét hétfő 00:00 és vasárnap 23:59 között beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt.

A heti nyeremények időpontjának sorsolásának helyszíne: 1026, Budapest, Riadó utca 7. Időpontja: 2017.09.20. 15:00.

A sorsolás nem nyilvános.

A Nyertesek neve a Játék weboldalán tekinthető meg az adott hetet követő első munkanap, 11:00 órakor. A Nyerteseket email-en is értesítjük.
 

FŐDÍJ:

Szervező a Játék időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok közül 2017. november 16. napján 11 órakor, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, közjegyző jelenlétében 1 (egy) darab fődíj (”Fődíj”) nyertes Pályázatot sorsol ki, azon Játékosok között, akik a feltételeknek megfelelően regisztráltak és a vásárlásukat igazoló AP-kódot töltöttek fel.

A főnyeremény:
1 db Samsung Galaxy Tab S2, 9.7, fehér, wifi

A főnyeremény sorsolásának helyszíne: 1026, Budapest, Riadó utca 7.

A sorsolás nem nyilvános.

A Szervező a sorsolásokon a nyeremények nyertesein felül 3 fő tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre.

A Heti nyeremények és Fődíj sorsolása esetén a nyertes Játékosnak a kiértesítéstől számított 7 (hét) naptári napon belül el kell küldenie az eredeti blokk másolatát szkennelve, vagy postai úton és jelentkeznie kell nyereményéért. Amennyiben a blokkja minden feltételnek megfelel, nyilatkoznia kell, hogy szándékozik-e átvenni nyereményét a megadott feltételek szerint. Amennyiben ezt nem vállalja, illetve arról 72 órán belül nem nyilatkozik, abban az esetben, a sorrendben utána sorsolt tartaléknyertes válik jogosulttá a nyereményre. A nyereményről való lemondását írásban, 72 órán belül Szervező felé meg kell tennie.

A Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben a vásárlást igazoló blokk vagy számla (bizonylat) másolat hitelességével kapcsolatban gyanú merül fel, akkor ellenőrzés céljából a nyertes Játékostól bemutatásra bekérjék a bizonylat eredeti példányát.

Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítésre semmilyen formában nem reagál, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező tartaléknyertest jelöl ki.

5. A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket és a résztvevő blokkok érvényességét, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

6. A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

7. A nyereménytermékekkel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertesek a következő elérhetőségeken kaphatnak segítséget: nyeremenyjatek@popgroup.hu

8. Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

9. A Szervező az egyes nyereménysorsolásokat követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), heti és főnyeremény esetén ellenőrzi a vásárlást igazoló blokkok érvényességét, valamint tájékoztatja a nyerteseket a nyeremény átvételének részleteiről. A nyertesek neve a microsite „Nyertesek” fülén a sorsolást követő 1 munkanapon belül megjelenik. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot, ezzel egyidejűleg hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy nevük a fent említett felületen megjelenjen.

10. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertesek személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint. Az ajándékok futárszolgálat segítségével jutnak el a kisorsolt nyertesekhez, a nyertes értesítését követő 20 munkanapon belül. A fődíj személyesen kerül átadásra, előzetesen egyeztetett időpontban és helyszínen.

A Játékban résztvevők vállalják, hogy nyertesség esetén jogosultságukat személyi azonosító irattal igazolják, és együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük
átadása a sorsolást követően 30 naptári napon belül megtörténjen. A nyertes játékosok kötelesek a megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására a jelen pontban írtak szerint megfelelően sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény sem a szervezőt, sem a megbízottat nem terheli felelőség. Játékos tudomásul veszi, a megbízott a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a 4. pontban foglaltak szerint jár el.

11. Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12. Amennyiben valamely nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

13. A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyerteseket a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.

A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

14. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b.);

- a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket,) és azok közeli hozzátartozói (Ptk 685. § b). A játékból ki vannak zárva a Popart Reklámügynökség Kft., valamint egyéb, a promócióban részt vevő cégek alkalmazottai, és ezen személyek Ptk. 685. § b. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

15. A Játék részét képező telefonos adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

17. A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) megadják;

nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja;

személyes adataikat (név, postacím) a Szervező a későbbiekben kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára felhasználja; róluk és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben reklámcélokra időbeli,

térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen felhasználhat;

részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

18. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai a Storck Hungária Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Popart Reklámügynökség Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. A Storck Hungária Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketing tevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra.

Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti személyes adatainak törlését levélben az alábbi elérhetőségeken: Storck Hungária Kft. (székhely: 1062 Budapest, Aradi u. 8-10.) illetve e-mail-ben az info@hu.storck.com címen.

A szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A szervező bármikor lehetőséget biztosít a játékosnak arra, hogy az itt megadott elérhetőségek bármelyikén kérje adatai törölését vagy helyesbítését.

A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a játékos).

Az adatkezelés bejelentésre került a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, a nyilvántartási szám: NAIH-129490/2017, NAIH-129704/2017.

Azok a pályázatok, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

A pályázatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja.

A pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), a nyeremény átadásának a nyertes játékosnál felmerült okból történő elmaradásáért vagy késedelméért a szervező és lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak.

A szervező, illetve a lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező, illetve a lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

Szervező, illetve lebonyolító kizárja a felelősségét a weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A játékban való részvétellel a játékos tudomásul veszi, hogy a játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból – így különösen a pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából - fakadó mindennemű felelősséget kizár.

A játékról információk megtalálhatók a www.merci.hu vagy a www.mercinyeremenyjatek.hu internet címen.

A játékos a játékba történő regisztrációval kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen játék részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

19. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják. A Játékkal kapcsolatban a jogi út kizárva.

Budapest, 2017. szeptember 26.
Storck Hungária Kft.
Szervező